Vincitore Premio AAMS
Primo classificato: Fabrizio Consoli


AD ANDREA

A'm ricord brisa
cum a sem dvinta amig
A'm ricord che a zugavam insemm con un bigliardin
po as semm catà quasi om
già quasi om
perchè al gust dli stupidadi a gl'emm incora
An so brisa an du sarem a dman
forse as cattarem luntan
ma in di mument ad tristessa
a sarcarò ad ricurdaram
cum a sem dvinta amig
zugand a bigliardin